Alliansen.

januari 16, 2009

Börja böga! Det är en underbar känsla! Något jag starkt rekommenderar för alla er andra moderata bröder! Kom igen nu allihopa!

Annonser

Under de kilogram af bjälkar.

januari 8, 2009

Lagligt hade ökandet av vattenledningsfrön gett omfattande besparingar. Vanliga tviflar, och att kunna få förfäder att bibehålla förtjänsten känns tveksamt. I sig är pengar det guld som landtgården nedåt pianofabriken försöker exportera. Men det kommer inom kort att fordra förfalskade försök. Äfven Tyskland har fått nog och ställer därigenom krav på att de öfverflödiga människorna skall medgifva första, andra och tredje lagen som sin egen. De andra inom solen skall genast öfverlämna DEN STORA kraften. Men alla verkar ännu vara spekulativa, det är en enkel äkta gas som behöfver befordran. De affärsvanor av idag är nog så besvärliga. Detta kan tolkas för arbetets kapitalister att icke vara ett tillräckligt svar. Det finns fortfarande en grubblande känsla. De säger:
-Grubbel grubbel.


Fortsatt fredsarbete

januari 8, 2009

Efter hemkomsten är det arbetet med en  möjlig fredsplan för Gaza som fortsatt att dominera.

Javier Solana ringde från Kairo för att informera mer i detalj om samtalen där under främst gårdagen. Han åker vidare först till Jerusalem och sedan till Ankara för att fortsätta de mer detaljerade diskussionerna.

I media ser jag att det talas om en fransk-egyptisk fredsplan.

Nåja. President Sarkozy har gjort viktiga och konstruktiva insatser, men att definiera bort hela det övriga EU-arbetet som pågått sedan i söndags och fortfarande fortsätter är lite djärvt.

Men förr eller senare måste det bli en egyptisk-israelsk fredsplan – med stöd av Europeiska Unionen, förankring i den bredare regionen och legitimitet genom FN:s säkerhetsråd.

Nu reser den israeliske generalen Gilad till Kairo för detaljdiskussioner. Det är positivt. Vi hade detaljerade diskussioner med honom i Tel Aviv i måndags kväll. Han kommer att föra direkta samtal med den egyptiske generalen och underrättelsechefen Suleiman.

Men sedan måste det till direkta kontakter mellan president Mubarak och premiärminister Olmert. Och de arrangemang som kommer ur dessa samtal kommer att innehålla också olika internationella insatser.

I morgon bitti skall jag informera regeringen i dess helhet om vårt arbete med dessa frågor.

Och sedan har jag en pressträff för att lite vidare informera om de möjliga vägarna framåt.

Men i kväll hoppas jag intensivt att det skall vara möjligt att lösa upp motsättningarna i frågan i FN:s säkerhetsråd. De rapporter jag fått allra senast visar på svårigheterna.


Hem igen – men fredsarbetet fortsätter

januari 8, 2009

Kontrasten mellan värmen och solen i Jordanien och den kalla vintern i Prag var rätt påfallande i går.

Men att det blev en paus här hade den oplanerade fördelen att det gav en möjlighet att utynyttja den sena kvällstimmen för en del koordinering inför det kommande svenska ordförandeskapet.

Via någon förbindelse över Göteborg – som jag misstänker kommer att ha med sig Cecilia Malmström hit för möten – bär det under förmiddagen nu hemåt efter avslutad EU-resa i Mellersta Östern.

Och det finns åtskilligt att ta itu med på hemmaplan också.

Men arbetet för en snabb vapenvila fortsätter under dagen.

Dels i FN:s säkerhetsråd i New York.

Det är viktigt att man i överläggningarna där har möjlighet att komma till någon slutsats. Tidigare gjorde säkerhetsrådets ordförande ett uttalande – med stöd av dess medlemmnar – som krävde omedelbar vapenvila.

Jag har svårt att se att någon skulle kunna försvara mindre i dag.

Dels i direkta samtal i regionen.

Fokus ligger på gräns- och tillträdesfrågorna kring Gaza. Att de inte kan fortsätta på det sätt som varit fallet under de senaste åren borde vara uppenbart för alla och envar.

Det handlar inte bara om att bekämpa smuggling. Att stopp för vapensmuggling är viktigt för Israel är naturligt, men det handlar minst lika mycket om att framöver öppna upp Gaza för humanitär hjälp och vanlig handel.

Den tidigare avspärrningspolitiken har inte varit vare sig moraliskt försvarbar eller politiskt produktiv.

Att tro att man varaktigt och effektit kan bekämpa all smuggling samtidigt som man fortsätter med en strikt avspärrningspolitik är bara naivt.

Men allt detta är en bra bit lättare sagt än gjort. Djävulen finns – som vanligt – i detaljerna.

Och det gäller att få politiken rätt – annars kommer problemen bara tillbaka.